Vedlikehold av glasssystemer fra NIKA

Innglassingssystemer krever også vedlikehold. Det anbefales å utføre det første vedlikeholdet innen 3-5 år etter montering av glasset. Etter det er vedlikeholdsintervallet cirka fem år.

Behovet for vedlikehold kan avdekkes ved hjelp av en gunstig kartlegging av tilstanden. En undersøkelse av tilstanden er spesielt egnet for glass som ennå ikke er vedlikeholdt eller som har en levetid på over syv (7) år. I tilstandskartleggingen er det også mulig å vurdere behovet for nye glass. Glassvedlikehold eller tilstandsmåling kan vanligvis bestilles uten værforbehold til alle årstider. Om nødvendig utfører våre eksperter glasstjenester med rask timeplan, uten lange ventetider. For mer informasjon og priser, kontakt NIKA Service, tlf. 050 559 3994 eller e-post hualto@nikanorge.fi-f.seravo.com. Tilbudsforespørsler fra boligselskaper for vedlikehold kan sendes på e-post til: hualto@nikanorge.fi-f.seravo.com