Kundecaser

Kundecase: Nybygg – Asunto Oy Espoon Vouti

Det glasräckessystem som valdes för flerfamiljshuset, som byggdes 2022, är ett stolpfritt aluminiumräckessystem från NIKA där klart draperiglas har använts som beklädnad. Fastigheten har balkonginglasning från NIKA som öppnas från toppen av räcket och är stolpfri.

Lue lisää

Kundecase: Renoveringsprosjekt, Balkonginnglassing i Helsinki.

I samband med renoveringsprojektet av ett flerfamiljshus byggt 1974 valdes ett aluminiumräckessystem från NIKA för balkongräckena, med silkscreentryckta randiga glas- och cemritfasadpaneler som beklädnad. Fastigheten har balkonginglasning från NIKA som öppnas från toppen av räcket och är stolpfri.

Lue lisää

Kundecase: Nybygg, Balkonginnglassing i Helsingfors.

Det glasräckessystem som valdes för flerfamiljshuset, som byggdes 2009, är ett stolpfritt aluminiumräckessystem från NIKA där klart draperiglas har använts som beklädnad. Fastigheten har balkonginglasning från NIKA som öppnas från toppen av räcket och är stolpfri.

Lue lisää