Personvernerklæring

Når du bruker tjenestene våre, overlater du informasjonen din til oss. I denne personvernerklæringen spesifiserer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler inn disse dataene, og hvordan disse dataene brukes.

Vi beskytter personvernet ditt og ønsker å være så tydelige som mulig om hvordan personopplysningene dine behandles. Vi gir deg informasjon om din mulighet til å få tilgang til dine lagrede personopplysninger, hvordan du kan oppdatere dem og hvordan du kan slette dine personopplysninger.

1. Informasjon vi samler inn

Ved å samle inn informasjon kan vi forbedre tjenestene våre for alle brukere. Vi samler inn data du oppgir og data vi mottar når du bruker tjenestene våre.

     1.1. Informasjon du oppgir

Du trenger ikke en konto for å bruke tjenestene våre eller kjøpe produktene våre. Når du bruker tjenestene eller produktene våre, ber vi deg imidlertid om personopplysninger, for eksempel e-postadresse, telefonnummer, fakturaadresse, leveringsadresse og bedriftsidentitetsnummer eller personnummer.

     1.2 Informasjon vi mottar når du bruker tjenestene våre

Vi samler inn informasjon om hvilke tjenester du bruker, hvordan du bruker dem, hvilke produkter du kjøper og hvor mye du kjøper. Vi samler inn besøksstatistikk ved hjelp av Google Analytics, og vi viser annonser fra Google Adsense. Dette betyr at informasjon om hvordan du bruker tjenestene våre, lagres på Google-servere.

     1.2.1 Enhetsinformasjon

Vi samler inn informasjon om den spesifikke enheten som brukes (for eksempel maskinvaremodell, operativsystemversjon, unik enhets-ID og informasjon om mobilnettverk, inkludert telefonnumre).

     1.2.2 Logginformasjon

Når du bruker tjenestene våre eller ser på innhold levert av oss, samles visse opplysninger automatisk inn og lagres i serverlogger. Loggdata omfatter følgende:

– Informasjon om hvordan du brukte tjenesten vår, for eksempel søkespørringene dine.

– Informasjon om telefoni, for eksempel telefonnummeret ditt, nummeret til den som ringer, viderekoblingsnumre, samtalelengder, SMS-rutingsinformasjon og samtaletyper.

– IP-adresse.

– Informasjon om hendelser på enheten din, for eksempel krasj, systemaktivitet, maskinvareinnstillinger, nettlesertype, nettleserspråk, dato og klokkeslett for forespørselen og henvisningsadresse.

– Informasjonskapsler som kan identifisere nettleseren din.

     1.2.3 Plassinformasjon

Når du bruker tjenestene våre, kan vi samle inn og behandle informasjon om hvor du befinner deg. Vi bruker ulike teknologier for å bestemme posisjonen din, inkludert IP-adresse, GPS og andre sensordata fra enheten din som kan informere oss om Wi-Fi-tilgangspunkter og celletårn i nærheten.

     1.2.4 Lokal lagring

Vi kan samle inn og lagre informasjon (inkludert personopplysninger) lokalt på enheten din ved hjelp av funksjoner som nettleserlagringsplass (inkludert HTML 5) og applikasjonsbuffere.

     1.2.5. Informasjonskapsler og lignende teknologier

Vi og våre forretningspartnere bruker ulike teknologier for å samle inn og lagre informasjon når du bruker tjenestene våre. Dette kan innebære bruk av informasjonskapsler eller lignende teknologier for å identifisere nettleseren eller enheten din. En informasjonskapsel er en liten fil som inneholder en tegnstreng som sendes til datamaskinen din når du besøker et webområde.

2. Hvordan vi bruker informasjon vi samler inn

Informasjon vi samler inn fra våre tjenester brukes til å levere, vedlikeholde, beskytte og forbedre våre tjenester, for å utvikle nye tjenester og for å beskytte Nika Norge AS og våre brukere.

Vi kan bruke navnet ditt, e-postadressen din og den offentlige beskrivelsen din til å beskrive deg for andre brukere av tjenesten vår, for eksempel når du aktivt kontakter en annen bruker eller når du skriver en anmeldelse.

Når du kontakter oss, lagrer vi meldingene dine for å løse eventuelle problemer du står overfor. Vi kan bruke e-postadressen din til å informere deg om tjenestene våre, for eksempel for å fortelle deg om kommende endringer eller forbedringer.

Informasjonen vi samler inn ved hjelp av informasjonskapsler og annen teknologi, for eksempel pikseltagger, brukes til å forbedre brukeropplevelsen og den generelle kvaliteten på tjenestene våre. Et av produktene vi bruker til dette formålet i våre egne tjenester er Google Analytics. Ved å lagre språkinnstillingene dine kan vi for eksempel se tjenestene våre på språket du bruker. Når vi viser personlig tilpassede annonser, kobler vi ikke identifikatorer fra informasjonskapsler eller lignende teknologier til sensitive kategorier av personopplysninger, for eksempel de som er basert på etnisitet, religion, seksuell legning eller helsestatus.

Hvis vi ønsker å bruke informasjon til et annet formål enn det som er beskrevet i denne personvernerklæringen, vil vi be om ditt samtykke.

Vi håndterer personopplysninger og annen informasjon på serverne våre i mange land rundt om i verden. Dine personopplysninger kan behandles på en server i et annet land enn det du bor i.

3. Åpenhet og valg

Ulike brukere har forskjellige syn på personvern. Vi ønsker å være tydelige på hvilken informasjon vi samler inn, slik at du kan ta informerte beslutninger om hvordan den kan brukes. Du kan for eksempel gjøre følgende:

– Velg om e-postadressen og navnet ditt skal vises i anmeldelser og kommentarer.

– Samle inn informasjon om dine lagrede personopplysninger.

– Du kan slå av informasjonskapsler ved å endre sikkerhetsinnstillingene i nettleseren din, og du kan også slette tidligere lagrede informasjonskapsler gjennom nettleserens innstillinger. Husk at mange av tjenestene våre kan slutte å fungere hvis du deaktiverer informasjonskapsler.

4. Informasjon du deler

Husk at informasjon du deler offentlig, kan indekseres av Google og andre søkemotorer. I tjenestene våre kan du velge hvordan du vil dele og slette innhold i tilfelle dette skjer. For tiden tilbyr imidlertid ikke Nika Inglasning AB en tjeneste der du kan dele informasjon med andre. Hold dette punktet som en generell indikasjon på at ting du skriver og deler på internett kan leses av andre.

5. Få tilgang til og oppdatere personopplysninger

Vi vil at du skal kunne få tilgang til personopplysningene dine uavhengig av når du bruker tjenestene våre. Hvis dataene er feil, ønsker vi å gi deg muligheten til enkelt å oppdatere eller slette dem, forutsatt at informasjonen ikke trenger å lagres av gyldige forretningsformål eller av juridiske årsaker.

Vårt mål er å holde tjenestene våre i en slik tilstand at informasjon ikke blir ødelagt ved en feiltakelse eller av ondsinnede prosesser. Derfor, når du sletter informasjon i tjenestene våre, kan det ta litt tid før kopier av den slettede informasjonen forsvinner fra våre aktive servere. I tillegg kan informasjonen forbli i våre backup-systemer.

6. Informasjon vi deler

Vi deler ikke personopplysninger med selskaper, organisasjoner eller personer utenfor Nika Norge AS, bortsett fra i følgende situasjoner:

  • Garanti- eller serviceforpliktelser fra en annen part.
  • Enhver spesiell installasjon utført av tredjeparter på vegne av Nika Norge AS.

     6.1 Med ditt samtykke

Vi deler personopplysninger med selskaper, organisasjoner eller personer utenfor Nika Norge AS hvis du har tillatt oss å gjøre det. Vi må ha ditt aktive samtykke for å kunne dele sensitive personopplysninger med andre.

     6.2 For ekstern behandling

Vi videresender personopplysninger til våre tilknyttede selskaper eller andre pålitelige selskaper og personer som er siktet for å behandle informasjonen på våre vegne, i samsvar med våre instruksjoner, denne personvernerklæringen og andre passende personvern- og sikkerhetstiltak.

     6.3 Av juridiske årsaker

Vi deler personopplysninger med selskaper, organisasjoner eller personer utenfor Nika Norge AS hvis vi har god grunn til å tro at tilgang, bruk, oppbevaring eller utlevering av slike data er rimelig nødvendig for å:

– overholde gjeldende lover, forskrifter, juridiske prosesser eller obligatoriske forespørsler fra myndigheter

– sikre samsvar med gjeldende bruksvilkår, inkludert etterforskning av mulige brudd på dem

– oppdage, forhindre eller på annen måte håndtere svindel, sikkerhetsproblemer eller tekniske problemer

– beskytte mot skade på rettigheter, eiendom, sikkerhet, brukere eller offentligheten som påkrevd eller tillatt ved lov.

Vi kan dele informasjon som ikke kan knyttes til en bestemt person offentlig og med partnerne våre – for eksempel utgivere, annonsører eller tilknyttede nettsteder. Vi kan for eksempel dele informasjon offentlig for å vise trender for hvordan tjenestene våre brukes generelt.

Skulle Nika Norge AS være involvert i en fusjon, oppkjøp eller annen form for salg, vil vi sikre konfidensialiteten til alle personopplysninger og varsle berørte brukere før dataene deres overføres eller faller inn under andre personvernregler.

7. Informasjonssikkerhet

Vi jobber kontinuerlig med å beskytte Nika Norge AS og våre brukere mot uautorisert tilgang eller uautoriserte endringer som kan avsløre eller ødelegge informasjon vi har.

“Vi krypterer mange av tjenestene våre med SSL.

– Vi gjennomgår våre prosedyrer for innsamling, lagring og behandling av data, inkludert fysiske sikkerhetstiltak, for å beskytte mot uautorisert tilgang til systemer.

«Vi begrenser tilgangen til personopplysninger til våre ansatte, leverandører og agenter som trenger dataene for å kunne behandle dem på våre vegne. De er underlagt streng kontraktsmessig konfidensialitet og kan disiplineres eller avsluttes hvis de ikke oppfyller kravene.

8. Endringer

Våre retningslinjer for personvern kan endres fra tid til annen, og eventuelle endringer vil bli publisert på denne siden, hvis endringene er betydelige, vil vi gi et mer fremtredende varsel.

Til Hjemmet