Integritetspolicy

Register- og personvernerklæring

Dette er en kombinert registerbeskrivelse og informasjonsdokument i samsvar med Nika Lasitus Oy’s personopplysningslov (523/99, §§ 10 og 24) og EU’s generelle personvernforordning (2016/679, artikler 12 og 13) for Nika Lasitus Oy’s kunder og nettsidebrukere. Opprettet 23.5.2018. Siste endring 18.11.2019.

 1. Registeransvarlig

Navn: Nika Lasitus Oy Organisasjonsnummer: 0968414-6 Adresse: Valuraudankuja 3 D, 00700 HELSINKI Telefonnummer: 010 397 7800 E-postadresse: tietosuoja@lasimies.fi

 1. Kontaktperson for registeret

Navn: Antti Kurvinen E-postadresse: tietosuoja@lasimies.fi

 1. Registerets navn

Nika Lasitus Oy’s kunderegister og andre relevante registre basert på saklig sammenheng.

 1. Formål og rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Formålet med behandlingen av personopplysninger er å administrere og håndtere forholdet mellom den registrerte og Nika Lasitus Oy, samt tilhørende saker og tiltak.

Personopplysninger samles og behandles for å identifisere den registrerte, utføre avtalen mellom den registrerte og Nika Lasitus Oy, i samsvar med den registrertes samtykke for bestilling, fakturering, innkreving, kontakt, kundeservice, kundeundersøkelser, utvikling av tjenester, håndtering av tilbakemeldinger og rapportering, markedsføring og andre tiltak relatert til kundehåndtering.

Informasjonen brukes ikke til automatiserte beslutninger eller profilering.

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger i henhold til EUs generelle personvernforordning er:

 • Registeransvarliges legitime interesse, dvs. kundeforhold
 • Samtykke og/eller avtale der den registrerte er part
 • Lovmessig forpliktelse
 1. Persongrupper i registeret, informasjonens innhold og kategorier av personopplysninger

A) Personen eller bedriften har eller har hatt en kundeavtale eller annen personlig kontakt med registeransvarlig, for eksempel en spesifikk forespørsel, tilbud, forespørsel om kontakt, ønske om mer informasjon om Lasimies- eller Nika-produkter, for eksempel et tilbud eller kampanje, eller; B) Personen eller bedriften har eller har hatt en rolle, forpliktelse eller annen rettighet knyttet til kundeforholdet, avtalen eller oppdraget, eller; C) Registrering av personens eller bedriftens opplysninger skyldes en lovpålagt registreringsplikt.

Registeret kan inneholde følgende informasjon etter behov:

 • Frivillig oppgitt informasjon av den registrerte
 • Fornavn, etternavn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato, personnummer, arbeidsgiver/bedrift, rolle/stilling, IP-adresse
 • Startdato for kundeforholdet
 • Produkter av interesse eid av den registrerte
 • Samtykke og reservasjoner for direktemarkedsføring
 • Kjøpsinformasjon og informasjon om tjenestene: gjennomførte kjøp, kjøpssted og -dato, kjøpte produkter med priser, totalt kjøpsbeløp, betalingsmetode og leveringsadresse
 1. Regelmessige kilder til informasjon

Opplysninger som lagres i registeret innhentes fra den registrerte selv, via telefon, internett, under besøk på nettsiden, via e-post, under arrangementer eller ved besøk hos Nika Lasitus Oy. På bakgrunn av den registrertes samtykke kan også pålitelige tredjeparter og registre benyttes.

 1. Regelmessige overføringer av informasjon og overføring av informasjon utenfor EU eller EØS

Informasjonen deles ikke regelmessig med andre parter. Utvalgte opplysninger kan videreformidles til tredjeparter for målrettet markedsføring i tråd med instrukser fra registeransvarlig. Eierskapet til informasjonen overføres ikke til tredjeparter, og tredjeparter har ikke rett til å bruke informasjonen til andre formål enn de som er angitt av registeransvarlig. Vi har forsikret oss om at alle våre tjenesteleverandører følger personvernlovgivningen.

Personopplysninger overføres til lovbestemte myndigheter og andre autoriserte organer i henhold til gjeldende lovgivning og individuelle forespørsler.

Registeransvarlig overfører ikke personopplysninger utenfor EU eller EØS, med mindre det er nødvendig for formålene med behandlingen av personopplysningene eller teknisk utførelse, og overføringen av informasjonen overholder kravene i personvernforordningen. Der det er mulig, oppbevares informasjonen på sikre servere i Europa. Noen av våre tjenesteleverandører kan imidlertid sikkerhetskopiere informasjon utenfor EU/EØS til USA. Disse sikkerhetskopiene utføres for å sikre at informasjonen din er trygg selv i tilfeller der de primære serverne svikter. Vi har sikret oss om at våre tjenesteleverandører er medlemmer av Privacy Shield-programmet mellom EU og USA (https://www.privacyshield.gov/list), som sikrer trygg behandling av europeiske data i USA.

 1. Planlagte oppbevaringstider for forskjellige kategorier av personopplysninger

Innhentede kundeopplysninger behandles i samsvar med gjeldende lovgivning. Informasjon om potensielle kunder og besøkende på nettsiden lagres i tre år, mens informasjon om kunder lagres i 5+1 år etter