Personvernerklæring
Sist oppdatert 14. desember 2023

Erklæringen inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold eller kontakt med NIKA Norge AS, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

NIKA Norge AS deler ikke personopplysninger med andre, eller brukeropplysningene til annet formål enn det som er angitt i denne personvernerklæringen.

1. Hvem er behandlingsansvarlig?
NIKA Norge AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Den behandlingsansvarlige har det øverste ansvaret for å sikre at all behandling og håndtering av personopplysninger skjer i
samsvar med gjeldene lovgivning. Behandlingsansvarlig har delegert myndighet av oppgaver og behandling av personopplysninger. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret.

2. Formål og hvilke personopplysninger som lagres
For å sikre god service og korrekt håndtering av kundeforholdet, lagrer NIKA Norge AS opplysninger om deg. Opplysningene benyttes for å kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg, samt opprettholde den servicen du forventer.

Bruk av nettsiden
Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å sende oss henvendelser via kontaktskjema.

For å bestille en befaring trenger vi navn, mobilnummer, postnummer og e-post. Dette er nødvendig for å ta kontakt med deg for å besvare spørsmål eller avtale befaring. Vi oppbevarer også ip-adressen som er benyttet ved innsending av skjemaer.

Ved utsendelse av tilbud eller kundeforhold

Ved utsendelse av tilbud eller ved kundeforhold med NIKA Norge AS lagrer vi kundeopplysninger som firmanavn, organisasjonsnummer, kontaktperson, e-postadresse, adresse, telefonnummer samt ordre-detaljer/produktinformasjon du ønsker tilbud på eller har kjøpt. For å sikre håndtering av kundeforholdet er vi avhengig av å lagre disse opplysningene.

Cookies

Informasjonskapsler eller «Cookies» er små tekstfiler som lagres på din enhet når du laster ned en nettside. Disse brukes vanligvis til å forbedre din brukeropplevelse og huske hvem du er, slik at du forblir innlogget.

Formålet med informasjonskapsler er å gi nettsiden grunnleggende funksjonalitet som sesjonshåndtering, analyse, personalisering og markedsføring. Se våre Cookies.

3. Lagringstid og av personopplysninger
Opplysningene lagres hos oss eller hos tredjeparter vi har avtale med så lenge du har aktivt kundeforhold eller så lenge opplysningen er relevante og vi har behov for opplysningene. Opplysninger holdes konfidensielt og vil ikke bli distribuert til øvrige tredjeparter utenfor det som er spesifisert i denne avtalen.

4. Det rettslige grunnlaget for behandlingen
Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter norsk lov om personopplysninger og EUs personvernsforordning, blant annet fordi behandling av personopplysninger er nødvendig for å levere deg våre tjenester.

5. Tilgang til informasjonen
For å sikre oss at behandlingen av opplysninger hos oss skjer på en sikker måte, er det kun ansatte i NIKA Norge AS som har tilgang til informasjonen du gir oss. Tilgangen til informasjon er sikret med tilgangskontroll. Vi vil ikke avsløre, selge, distribuere, leie ut, lisensiere, dele eller videresende opplysninger eller personlig informasjon til noen tredjepart andre enn de som har avtale og leverer tjenester til NIKA Norge AS, med mindre vi har et uttrykkelig samtykke fra deg til det.

NIKA Norge AS har inngått avtale med ulike distribusjonspartnere, som distribuerer våre nyhetsbrev og annen markedsføring.

Distribusjonspartnerne er:

Visma, Systemleverandør ERP
Wenma AS, leverandør av mail etc.
Vi vil ikke dele personopplysninger med våre distribusjonspartnere i større utstrekning enn det som er nødvendig for å fullføre formålet, for eksempel ved utsending av nyhetsbrev.

NIKA Norge AS har kontraktfestet at våre leverandører eller partnere ikke kan bruke eller oppgi dine personopplysninger til andre formål uten tillatelse.

6. Databehandlere og overføring av opplysninger til utlandet
NIKA Norge AS har inngått avtale med følgende databehandlere:

Visma, Systemleverandør ERP
Wenma AS, leverandør av mail etc.

Dersom opplysninger overføres innenfor EU/EØS-området, vil vi sørge for at EU- forordningen om personopplysninger i forbindelse med databehandling og landsspesifikke lover om databeskyttelse følges. Hvis vi formidler personopplysninger til en tredjepart som befinner seg utenfor EØS-området, vil vi forsikre oss om at overføringen skjer i samsvar med EU-forordningen om personopplysninger. Dersom informasjon overføres til USA, vil vi fortrinnsvis benytte «Privacy shield»-sertifiserte virksomheter.

7. Hvordan sikrer vi opplysningene?
NIKA Norge AS har etablert regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger og personvern.

Hvis vi behandler «ikke personlig identifiserbare opplysninger» kombinert med «personlig identifiserbare opplysninger»(for eksempel ditt navn kombinert med geografisk beliggenhet) vil den samlede informasjonen behandles som personlig identifiserbare opplysninger. Hvis vi innhenter eller formidler sensitive personopplysninger, bruker vi anerkjente metoder for å beskytte informasjonen. Dersom vi formidler dine personopplysninger til en tredjepart, vil vi forsikre oss
om at det finnes ordninger og avtaler som sikrer opplysningene og forhindre at tredjeparten bruker personopplysningene til andre formål enn det som er avtalt. Vi skal bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere, databehandlere og tredjeparter som har tilgang til opplysninger om deg, har adekvat informasjon for å sikre at de bare behandler disse opplysningene i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter personvernlovgivningen.

8. Dine rettigheter
Alle personer som spør har rett til informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet ifølge personopplysningsloven. NIKA Norge AS har gitt informasjonen i denne erklæringen. Hvis NIKA Norge AS  behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i egne opplysninger. Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du også be NIKA Norge AS rette eller slette opplysningene. Vennligst kontakt oss. Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer. Vi sletter personopplysninger når en bruker gir beskjed om at han/hun ikke lenger ønsker å benytte tjenesten.

9. Håndhevelse av denne personvernerklæringen
NIKA Norge AS kan benytte opplysningene vi samler om deg når vi har grunn til å tro at det er nødvendig å identifisere, kontakte, eller ta rettslige skritt mot personer eller selskaper som kan skade deg, oss, eller andre. Vi kan også avsløre din informasjon når vi mener loven krever det.

10. Samtykke, lovvalg og verneting
Denne Personvernerklæringen gjelder for alle brukere av våre nettsider eller som er i et kundeforhold med oss. Vi krever at brukere aksepterer å overholde erklæringen som en del av vår relasjon. Ved å bruke våre nettsider aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne Personvernerklæringen, herunder overføres til databehandlere og tredjeparter som beskrevet i erklæringen.

NIKA Norge AS er underlagt norsk lov. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Norge i samsvar med lovene i Norge, med mindre annet følger av preseptorisk lokal rett.

11. Endringer i erklæringen
NIKA Norge AS forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldene fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av NIKA Norge AS. Du kan finne ut når disse retningslinjene sist ble revidert ved å se “Sist oppdatert” øverst på denne siden.

12. Kontaktinformasjon
Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger kan du kontakte oss på post@nikanorge.no telefon +47 415 28 500 eller ved å sende brev til NIKA Norge AS, Borgeskogen 4, 3160 Sandefjord.

Ønsker du at NIKA Norge AS retter eller sletter dine opplysninger, eller du ønsker å få utlevert dine personopplysninger lagret av NIKA Norge AS, så ta kontakt med oss.