Ramfri inglasning NIKA®

Här visas en balkong utrustad med NIKA inglasning – ramfritt delat vik-in-system